Διαγωνισμός για την ημέρα της γυναίκας 2019 | Pistacia Natura Cosmetics
0 τμχ 0.00

Διαγωνισμός για την ημέρα της γυναίκας 2019

Woman's day 2019 - Giveaway

Α. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  1. Ο διαγωνισμός αφορά στη συμμετοχή σε κλήρωση για 3 σετ ταξιδιού Pistacia Natura Cosmetics®.Το κάθε σετ περιλαμβάνει από ένα γαλάκτωμα σώματος, ένα αφρόλουτρο και ένα σαμπουάν. Οι συσκευασίες είναι των 100ml.
  2. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, και οι σύζυγοι αυτών.
  3. Οι συμμετέχοντες καλούνται να σχολιάσουν στο “post” επισημαίνοντας 3 φίλους τους που κατέχουν επίσης λογαριασμό στο Instagram, καθώς και να ακολουθήσουν το προφίλ της Pistacia Natura Cosmetics® στο Instagram. Τα παραπάνω βήματα που θα κάνει ο εκάστοτε χρήστης στο συγκεκριμένο post και στη σελίδα, σημαίνουν αυτόματη συμμετοχή στο διαγωνισμό και αποκτά δικαίωμα στην κλήρωση των νικητών.
  4. Κάθε χρήστης μπορεί να πάρει μέρος μόνο μία φορά στον διαγωνισμό.
  5. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα και αποκτούν αυτοδίκαια και άνευ ετέρου σήμανση για την ακριβή ημερομηνία και ώρα συμμετοχής και βάσει αυτής, αύξοντα αριθμό για τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
  6. Μετά το πέρας των απαραίτητων διαδικασιών, οι νικητές θα ενημερωθούν με άμεση απάντηση (reply) στo σχόλιο (comment) συμμετοχής τους και με μήνυμα στο Instagram. Οι νικητές θα μπορούν να παραλάβουν το δώρο μέσω courier, κατόπιν συνεννοήσεως με τη Διοργανώτρια.

Β. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΗΡΩΣΗ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Instagram προφίλ της Pistacia Natura Cosmetics®  (https://www.instagram.com/pistacia.natura/) και θα διαρκέσει από 27 Φεβρουαρίου 2019 μέχρι και 8 Μαρτίου 2019 (11.59 μμ). Οι συμμετέχοντες προκειμένου να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Instagram και να έχουν κάνει 'follow' στο προφίλ  “PistaciaNaturaCosmetics”

Στις 9 Μαρτίου 2019, 11.00 πμ θα διεξαχθεί, από την διαχείριση της σελίδας “PistaciaNaturaCosmetics” κλήρωση μεταξύ των κατά τα άνω Εγκύρως Συμμετεχόντων, προκειμένου να αναδειχθούν οι 3 τυχεροί νικητές (εφεξής «Νικητές»), βάσει των παρόντων Όρων Συμμετοχής.

Γ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

  1. Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων. Ο κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό, παρέχει στη Διοργανώτρια την ανέκκλητη συναίνεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος διαγωνισμού.

 

  1. H διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποτεδήποτε τους όρους, να αναβάλλει ή και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια, χωρίς προειδοποίηση. Στη περίπτωση αυτή η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει οιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση.
  2. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον τη διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.
  3. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στην παρούσα προωθητική ενέργεια αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.

Note:

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Instagram.

-----

 

GIVEAWAY

Για την γιοτή της γυναίκας σας κάνουμε δώρο 3 Gift Set Boxes! #pistacianatura
Tα προϊόντα του σετ είναι: BodyMilk, ShowerGel καιShampoo

Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό:
1) Follow us on @pistacia.natura
2) Tag 3 φίλες

Ο διαγωνισμός λήγει στις 8 Μαρτίου!
Καλή τύχη!

Οι νικητές θα ενημερωθούν με άμεση απάντηση (reply) στo σχόλιο (comment) συμμετοχής τους και με μήνυμα στο Instagram.